استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

۱ مطلب با موضوع «درباب استخاره :: اوقات استخاره» ثبت شده است

مرحوم شیخ عباس قمی درحاشیه مفاتیح الجنان گفته بنا به مشهور ساعاتی از ایام هفته برای استخاره با قرآن خوب است، گر چه در این باره حدیثی ازاهل بیت یافت نشده است:

 

شنبه

تا وقت ناهار و پس از ظهر تا عصر .

یکشنبه

از صبح تا ظهر و از عصر تا مغرب.

دوشنبه

از صبح تا طلوع آفتاب، و پس از ناهار تا ظهر، و از عصر تا وقت عشا.

سه‌شنبه

از وقت ناهار تا ظهر، و پس از عصر تا وقت نماز عشا.

چهارشنبه

از صبح تا ظهر و پس از عصر تا وقت عشا.

پنج‌شنبه

از صبح تا طلوع آفتاب و پس از ظهرتا نماز عشا.

جمعه

از صبح تا طلوع آفتاب و بعد از ظهر تا عصر