استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

۱ مطلب با موضوع «درباب استخاره :: کتاب شناسی استخاره» ثبت شده است

 

إرشاد المستبصر فى الاستخارات

سید عبدالله شبّر) 1242 - 1188 ه . ق( ، قم ، ناشر: کتاب فروشى بصیرتى، 80 ص ، کتابخانه حجتیّة مأخذ: فهرست نسخه‏ هاى خطى کتابخانه حجتیّه قم  - صفحه آخر کتاب، مرآت الکتب ج 32/3 ، به نقل ازکتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 ارمغان تشیع

نویسنده: گروهى ‏از نویسندگان ، ناشر: معارف اسلام و قرآن، محل‏ نشر: مشهد، کتابخانه: آیه ‏الله مرعشى ‏نجفى،تاریخ ‏نشر: 1347 ش موضوع: تشیع، اسلام، ایران/ موضوع فرعى: حقیقت استخاره،  از ص 181 تا 206

 ادعیه آوى

سید رضى الدین محمد آوى، تحقیق مهدى شریعتى، قم ، انتشارات ناصر، 102 ص/  موضوع فرعى: دعاهاى استخاره

استخاره

محمدبن مسعود عیّاشى سمرقندى مأخذ: مفاخر اسلام 321/2 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏ کریم.

 استخاره

آثار ، آداب و انواع آن در پرتو چهل حدیث محمدباقر حیدرى ، قم ، مؤسسه‏ فرهنگى شهید محمدرضا حیدرى، 68ص ، رقعى ، چاپ اول 1378 شمأخذ: کتاب هفته شماره 12/324 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن ‏کریم.

استخاره راهنماى استخاره با قرآن

غلامرضا نوعى / مهدى الهى ‏قمشه ‏اى ، تهران ، نشر ویدا ، 624 ص ، جیبى ، چاپ اول.

 استخاره با قرآن

شیخ بهایى ، تهران ، کتابخانه مجلس شوراى اسلامى - شماره 3 از مجموعه 312 خطى دو طریق استخاره با قرآن از املاء شیخ بهایى در این کتاب نقل شده است. مأخذ: فهرست نسخه ‏هاى خطى کتابخانه مجلس شوراى اسلامى ج 100/22 ، به نقل از کتابنامه بزرگ‏ قرآن‏ کریم.

 استخاره با قرآن

محمد روحى . قم - انتشارات قم ، 604 ص  جیبى . چاپ اول 1382.

استخاره با قرآن

سعید عبدالهى . تهران - افسون ، 478 ص  جیبى . چاپ اول 1382.

 استخاره به زبان ساده

على فلسفى ، تهران ، فلسفى ، 256 ص ، جیبى ، چاپ دوم.

 

استخاره راه نجات از سردرگمى ‏ها

شامل توضیحات استخاره با قرآن مجید بانضمام نمازها و ختومات قرآنى جهت رفع مشکلات/ سید محمد حسین سجّاد ، تهران ، محسن ، 288 ص ، جیبى ، چاپ دوم.

 إستخاره قرآنیّه مع صدرى مجرّبات 

حکیم سیّد ناظر حسین شاه زنجانى ، لاهور پاکستان ، انتشارات نامى ، 64 ص . مأخذ: فهرست آثار چاپى ‏شیعه در شبه ‏قارّه - بخش اول / 38 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏ کریم.

 استخاره مشورت با خداوند

محمدحسین محمدى ، قم ، یارغائب ، 96 ص ، رقعى ، چاپ اول.

 استخاره ‏نامه

سید عبدالحسین اللاّرى (1342 - 1264 ه.ق(. مأخذ: نقباء البشر فى القرن الرّابع عشر ج 1049/3 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 استخاره ‏نامه

سید على اکبر آیت‏ اللهى )جهرم ... - 1340 ه.ش(. مأخذ: کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 استخاره و تفأل به قرآن کریم

به نقل از شیخ ‏الاکبر محی ‏الدین عربى به اهتمام : مرتضى مولانا . تهران :پایا - 64 ص . وزیرى - چاپ اول 1383.

 استخاره و نقش آن در زندگى

مجموعه پرسش ‏ها و پاسخ‏ هادرباره استخاره احمد لقمانى ، قم ، سابقون ، 80 ص ، پالتویى ، چاپ دوم و سوم.

 استخاره امام صادق  

صادق جعفر عسکرپور ، قم ، یاسین ، 128 ص ، جیبى ، چاپ اول.

 استعاذه

نویسنده: شهید سیدعبدالحسین دستغیب، ناشر: انتشارات جیبى، کتابخانه: آیه‏ الله مرعشى ‏نجفى، تاریخ نشر:1353ش ، موضوع: استعاذه، اخلاق. موضوع فرعى: خوب و بد و استخاره،  از ص 142 تا 159

  الاثارة عن معانى الاستخارة

شیخ محمدبن فیض کاشانى مأخذ : کند و کاوى درباره استخاره ص 237

 الاستخارات

محمد حسین‏بن محمدعلى الحسینى المرعشى الشهرستانى (1315 - 1255 ه.ق( . مأخذ: معجم مؤلّفى الشیعة / 229  ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 الاستخارات

رضى‏ الدّین على ‏بن موسى ‏بن جعفربن محمدبن أحمد الطّاوس الحسنى. مأخذ: بهجّة الآمال فى شرح زبدة المقال ، ج 538/5 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏ کریم.

 الاستخارات

احمدبن عبدالسلام البحرانى مأخذ : کند و کاوى درباره استخاره ص 237

 الاستخارات

تألیف بعضى از شاگردان ناصربن احمدبن متوج بحرانى )متوفى 841 ه(. مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

الاستخارات

شیخ ابى ‏الحسن سلیمان‏بن عبدالله ماحوزى بحرانى (1121 - 1075 ه(مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 237

 الاستخارة

الطّحطاوى ، لبنان ، ناشر مؤسسة المفید .مأخذ: فهرست موضوعى کتابهاى ناشران خارجى - چهارمین نمایشگاه بین‏المللى کتاب تهران - قرآن / 65  ، به‏ نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏ کریم.

 الاستخارة

سید على ‏بن محمد على حسینى میبدى یزدى.مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 الاستخارة المجرّبة فى الکتاب العزیز

بی‏نا / قم ، پرهیزکار، 614 ص ، نیم جیبى ، چاپ اول.

 الاستخارة المجربة و یلیه‏الادعیة و الزیارات ‏المهمة

انوارالهدى ، 616 ص ، جیبى ، چاپ اول.

 الاستخارة من القرآن المجید و الفرقان الحمید

میرزا أبوالمعالى بن محمد ابراهیم الکلباسى اصفهانى (1315 - 1247ه. ق( تحقیق: مدرسةالامام المهدى ‏علیه‏السلام ، قم ، ناشر : محقق  ، 1411 ه.ق

 الاستشارة و الاستخارة

الزّبیر بن أحمد بن سلیمان البصرى الزّبیرى )شافعى( مأخذ: طبقات الشّافعیّة ج 606/1 ، و فیات الأعیان ج 313/2 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏کریم.

 البشارة لطلاّب الاستخاره

الشیخ احمدبن صالح البحرانى مأخذ: مرآت الکتب ج 104/2 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن‏ کریم.

 انواع استخاره و تفأل

تهیه و تنظیم : على فلسفى؛ مصحح : فرزانه حسن‏ زاده ، تهران : گلپا. 32 ص جیبى - چاپ اول 1382.

 أرجوزةٌ فى أوقات الاستخارة

الشیخ جواد بن ... أبى ‏جامع الحارثى الهمدانى النجفى مأخذ: معارف الرّجال فى تراجم العلماء و الأدباء ج 191/1 ، به نقل از کتابنامه بزرگ قرآن ‏کریم.

 بررسیهاى اسلامى / ج2

نویسنده: علامه طباطبائى ناشر: هجرت ، محل‏ نشر: قم ، تاریخ ‏نشر: 1397ق  ، موضوع: اسلام موضوع فرعى: مباهله و غلو، استخاره ، از ص 207  تا 209

 پرسش‏ها و پاسخ‏هاى مذهبى / ج2

نویسنده: ناصرمکارم شیرازى ، جعفرسبحانى ، ناشر: نسل‏ جوان، محل‏نشر: قم ، کتابخانه: جامعه‏الزهراء )س(موضوع: مسیحیت، مریم)س( ، اخلاق. موضوع‏فرعى: استخاره ، از ص 138 تا 143

 تاریخ و تحلیل پنج سال از هجرت

حسین ایرانى ، موضوع ‏فرعى: استخارهمأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 240

 تتمه الایقاظ

نویسنده: محمدباقر شریعتى ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: مؤلف، محل‏نشر: تهران ، کتابخانه: آستان قدس رضوى)ع( ، تاریخ‏نشر: 1358 ش موضوع: خلافت، شریعتى، انقلاب ‏اسلامى / موضوع ‏فرعى: استخاره، زیارتنامه، از ص 162  تا 176

 ثورة فى‏العالم الفلسفه

شیخ حمید خالصى مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 جامع‏الشتات فى دفع‏الاشکالات

نویسنده: محمدباقر رشاد ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: افتخاریان ، محل‏نشر: تهران ، تاریخ‏نشر: 1351 ش ،موضوع: عزادارى، ولایت، دعاى ندبه / موضوع‏ فرعى: استخاره به قرآن ،  از ص 168 تا 198

چه باید کرد؟

نگاهى ‏نو به چیستى و چگونگى استخاره. محمدرضا ضمیرى ، قم نشر حماسه ، 124 ص ، رقعى ، چاپ اوّل.

 حول الاستقسام بالازلام و الاستخاره

آیت‏الله شیخ لطف ‏الله صافى گلپایگانى مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

 دائره‏ المعارف علوى ج6

نویسنده: على فلسفى ، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: محل‏نشر: مشهد ، کتابخانه: پژوهشکده باقرالعلوم)ع( تاریخ‏نشر:1401 ق موضوع: فهرست، علوم، امام‏ على)ع( موضوع‏ فرعى: علم ارصاد و استخاره و استخراج ،  از ص 39 تا 47

 داستانهایى از استخاره

کاظم مقدم . قم - انتشارات محدث ، 160 ص  رقعى . چاپ اول 1382.

 دعا و یاد

نویسنده: شهیدسیدعبدالحسین دستغیب ، نوبت ‏چاپ: 1 ناشر: کانون تربیت شیراز ، محل‏ نشر: شیراز ،کتابخانه: پژوهشکده‏ باقرالعلوم )ع( تاریخ نشر: 1363ش ، موضوع: دعا، اخلاق / موضوع ‏فرعى: دعا و استخاره  ، از ص 211 تا 228

 راهنماى جامع و کامل استخاره با قرآن

  حمد احمدى ‏نیشابورى ، مشهد: رحیمى ‏نژاد - 620ص جیبى - چاپ‏اول 1382

 شیخ محمدبن محمود المغلوى وفایى حنفى رومى (940 ه(رسالة فى الاستخاره مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

شرح حدیث الاستخاره

شیخ محمدبن محمود المغلوى وفایى حنفى رومى (940 ه(مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 238

عنوان الصواب فى اقسام الاستخاره من الائمة الاطیاب

حاج کریم خان بن ابراهیم کرمانى (1288 ه(مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 فتح‏ الابواب بین ذوى ‏الالباب و بین رب‏ الرباب فى ‏الاستخارات

سید على ‏بن موسى ‏بن طاووس مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 قرآن پژوهى، هفتاد بحث و تحقیق قرآنى

نویسنده: بهاءالدین خرمشاهى، نوبت‏چاپ: 1 ، ناشر: مرکزنشرفرهنگى شرق ، کتابخانه: آیه‏الله ‏مرعشى‏ نجفى، تاریخ ‏نشر: 1372ش ، موضوع: قرآن، تفاسیر، ترجمه‏ ها، تاریخ قرآن / موضوع‏ فرعى: آیه ‏الکرسى و استخاره در قرآن ، از ص 624 تا 634

 کلید مشکل‏ گشا

روش‏هاى استخاره ، مشورت و تفأل / مجید حبیبى مشکینى . تهران - انتشارات پازینه ، 208 ص وزیرى. چاپ اول 1382.

 کندوکاوى درباره استخاره و تفأل

همراه با نقل استخاره ‏هاى عجیب / نویسنده: ابوالفضل طریقه‏دار ، نوبت‏چاپ: 2 ، ناشر: مدین و دفتر تبلیغات اسلامى ، محل‏ نشر: قم ، تاریخ نشر:1374 و 1381 ش

مفاتح الغیب  در آداب استخاره

نویسنده: محمدباقر مجلسى ، نوبت چاپ: ششم ناشر: آستان قدس‏رضوى محل‏نشر: مشهد ، کتابخانه:پژوهشکده باقرالعلوم)ع( تاریخ‏نشر: 1381ش

 مفاتح‏الغیب فى الاستخارات

امیر محمد حسین بن امیرمحمد صالح خاتون‏آبادى (1151 ه( / مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 مفاتح الغیب فى الاستخارة و الاستشارة

شیخ کفعمى / مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 مفاتح الغیب و مصباح الوحى

سید مهدى الغریفى / مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

منهاج المستخیر

حاج میرزا محمد حسین‏بن کاظم حسینى تبریزى (1350 ه(مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

هدایة المسترشدین فى الاستشارة و الاستخارة

حسن بن محمد صالح نصیرى طوسى / مأخذ : کندوکاوى درباره استخاره ص 239

 

 

 

 

 

                   کاظم استادی