استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره کن و پول بگیر

چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۵۹ ب.ظ

 

آیت اللّه گرامی:

 

داستانی را (با واسطه) از قول مرحوم کشمیری نقل می کنم. در نجف اشرف افراد زیادی خدمت ایشان می رسیدند و استخاره می کردند. به ذهن ایشان آمده بود که من خیلی مهم شده ام، چون مردم تمام امور زندگی خود را با استخاره های من تنظیم می کنند. یک روز که مشرف می شوند به زیارت حضرت علی(ع) می بیند که یک طرف صحن شلوغ است و عده زیادی اطراف یک زن معمولی و بی سواد جمع شده اند و از او استخاره می خواهند. به زن پیغام می دهد بیا من سؤالی دارم. از آن زن می پرسد: داستان چیست؟ او می گوید: زندگی بسیار سختی داشتم، تا اینکه متوسل به حضرت امیر(ع) یا حضرت ابوالفضل(ع) می شود. تردید از من است در آن حالت توسل آقا به من فرمود: «استخاره کن و پول بگیر». گفتم: استخاره بلد نیستم و اصلاً سواد ندارم. حضرت می فرمایند: «برو دو فلس بده و یک تسبیح بخر، بعد همین طور دانه های تسبیح را بشمار ما به تو همه چیز را می گوییم». بعد به آقای کشمیری می گوید: در گوش من مطالبی گفته می شود که منطبق بر زندگی مردم است

  • چهارشنبه, ۲۷ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۵۹ ب.ظ

مفاتح الغیب

استخاره با قرآن

استخاره به قرآن

تفاءل به قرآن

استخاره با تسبیح

استخاره به اوراق

استخاره برای غیر

اوقات استخاره

استخاره به تسبیح

آیت الله گرامی

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

استخاره و عقل گریزی

استخاره و آزادی

تردید در استخاره

الزام استخاره

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

استخاره مدرسی

آیت الله جوادی آملی

استخاره با قزآن

استخاره برای دیگران

استخاره امام خمینی

مفاتیح الجنان

مشورت با مومنان

استخاره به اعداد

استخاره ذات الرقاع

درباره مفاتیح الجنان

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

امام حسین

استخاره امام حسین

مفتاح دو

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به عدد

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

استخاره

داستان استخاره