استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

درباره مفاتیح الجنان

شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱ ب.ظ

کتاب شریف مفاتیح الجنان

 

مجموعه ای ادعیه،زیارات، مناجات، نمازهای مستحبه و بعض اعمال مخصوصه ایام سال است که مرحوم صقه المحدثین شیخ عباس قمی از کتب معتبری نظیر اقبال سیدبن طاووس و مصباح کفعمی و زادالمعاد علامه مجلسی جمع آوری نموده و از معتبرترین کتب شیعیان محسوب می شود. این مجموعه بارها ترجمه شده است لکن اشهر ترجمه های آن از استاد الهی قمشه ای و علامه مصباح زاده می باشد. شیخ عباس قمی بعد ها مطالبی به کتاب الحاق نموده که در بعضی نسخ آن موجود است و به ملحقات مفاتیح الجنان معروف است.

فهرست مفاتیح بدین شرح است:

 •  
 • باب ادعیه
 • باب اعمال سال
 • باب زیارات
 • فهرست ملحقات
 • نماز های مستحبه
 • ادعیه و عوذات آلام و اسقام
 • ادعیه منتخب از کافی
 • ذکر بعض احراز و ادعیه
 • خواص بعض سوره ها و آیات قرآن
 • آداب اموات و ادعیه متعلقق به آن

 

 • شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۱ ب.ظ

مفاتح الغیب

داستان استخاره

استخاره به قرآن

تفاءل به قرآن

استخاره با تسبیح

استخاره برای غیر

استخاره با قرآن

استخاره به تسبیح

استخاره به اوراق

استخاره با قزآن

استخاره برای دیگران

اوقات استخاره

استخاره به اعداد

آیت الله گرامی

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

استخاره و عقل گریزی

استخاره و آزادی

تردید در استخاره

الزام استخاره

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

استخاره مدرسی

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

امام حسین

استخاره امام حسین

آیت الله جوادی آملی

استخاره امام خمینی

مشورت با مومنان

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به عدد

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

استخاره ذات الرقاع

مفتاح دو

درباره مفاتیح الجنان

استخاره

مفاتیح الجنان