استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

درباره کتاب

سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷ ق.ظ


خوانندگان عزیز را، به چند مطلب پیرامون کتاب مفاتح الغیب متذکر مى گردانم :

 

1- موضوع کتاب در انواع استخاره است که از طریق پیشوایان دین وارد شده که انسان در انجام کارهایى که متحیّر مى شود به یکى از این راهها رفع تحیّر کند.
2-
کتاب مشتمل است بر فاتحه و هشت مفتاح به عدد اءبواب جنان و خاتمه . فاتحه ، درباره فضیلت استخاره است که از ائمه معصومین (علیه السلام ) وارد شده است و مفتاح اول ، در بیان نوع اول است که استخاره مطلقه باشد. مفتاح دوم ، در بیان نوع دوم استخاره است که رجوع به قلب خود کند. مفتاح سوم ، استخاره به جناب مقدس الهى است با مشورت کردن با مؤ منان . مفتاح چهارم ، در بیان استخاره به قرآن مجید است . مفتاح پنجم ، در بیان استخاره به تسبیح است . مفتاح ششم ،استخاره به رقاع است . مفتاح هفتم ، در بیان استخاره به رقاع است بر خلاف طریق مشهور. مفتاح هشتم ، در بیان استخاره به بنادق است و خاتمه در بیان بعضى از امور نادره است .
3-
انگیزه تاءلیف این کتاب ، چه بوده است ؟ مؤ لف ، در پایان خاتمه کتاب چنین گوید: و یک جهت نوشتن فقیر این رساله وافیه را این است که برادران ایمانى بر اخبار و آثار ائمه طاهرین و پیشوایان دین (صلوات اللّه علیهم اءجمعین ) که در این باب وارد شده مطلع شوند و کیفیت انواع استخاره را بدانند که بهر نحو که خواهند در حوائج خود به استخاره متوسل شوند، و در همه امور اعتماد بر پروردگار خود نمایند، و بدانند که خداوند رحیم در فیض خود را، بر روى بندگان گناهکار نبسته ، و همه را در جمیع امور به درگاه خود خوانده و گناه عاصیان را مانع لطف و احسان خود نگردانیده .
4-
عنوان کتاب مفاتح الغیب است چنانچه مؤ لف در دیباچه کتاب که در نسخه اصل آن که به خط مؤ لف موجود است تصریح به آن نموده است ، پس آنچه در این کتاب : روضات ، 2/82 و فیض القدسى حاجى نورى که در جلد صد و پنج بحار چاپ شده است در صفحه 49 آن ، و ذریعة 21/304 و زندگینامه علامه مجلسى ،ص 215 عنوان کتاب را مفاتح الغیب دانسته اند، اشتباه است .
5-
این کتاب ، یک بار ظاهرا در سال 1306 هجرى قمرى چاپ سنگى شده است چنانچه در ذریعه بدان اشاره شده است ، پس آنچه در زندگینامه علامه مجلسى آمده که کتاب ، چندین بار به چاپ رسیده است اشتباه است ، و همچنین آنچه در پاورقى کتاب فیض قدسى آمده که کتاب هنوز به چاپ نرسیده است اشتباه است .
6-
علامه بزرگوار، آقابزرگ تهرانى در ذریعه یادآورى مى کند که نسخه اصل کتاب ، به خط مؤ لف در نجف اشرف ، نزد سید محمد رضا تبریزى موجود است ، و نسخه اصل به خط مؤ لف ، فعلا در کتابخانه آستان قدس ‍ رضوى موجود است که این کتاب از روى آن استنساخ ، و مقابله و تحقیق شده است ، بعید نیست که آستانه از آقاى تبریزى ، نسخه را خریدارى کرده باشد یا وجود نسخه اصل نزد ایشان اشتباه باشد.
7-
این کتاب ، چنانچه متذکر شدیم از روى نسخه اصل که تمام کتاب به خط مؤ لف است استنساخ ، و مقابله و تحقیق شده و کتاب در کتابخانه آستان قدس رضوى موجود است مشخصات کتاب از این قرار است ، کتاب به شماره عمومى (8222) داراى (38) ورق است ، طول صفحه (19) و عرض آن (12) است و در آخر نسخه چنین آمده است :
و با توزع بال و تشتت احوال و وفور اشتغال در چند شب از لیالى ماه مبارک رمضان سنة هزار و صد و چهار هجرى نوشته شد والحمدللّه اءولاو آخرا والصلوة على سیدالمرسلین محمد و عترته المقدسین و لعنة اللّه على اعدائهم اجمعین .

 

  • سه شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۱۷ ق.ظ

استخاره به قرآن

تفاءل به قرآن

استخاره به تسبیح

استخاره به اوراق

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

استخاره و عقل گریزی

استخاره و آزادی

تردید در استخاره

الزام استخاره

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

آیت الله جوادی آملی

استخاره با قزآن

اوقات استخاره

استخاره با قرآن

استخاره با تسبیح

استخاره ذات الرقاع

آیت الله گرامی

درباره مفاتیح الجنان

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

استخاره مدرسی

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

امام حسین

استخاره امام حسین

استخاره برای دیگران

استخاره برای غیر

استخاره امام خمینی

مفاتیح الجنان

مفتاح دو

مشورت با مومنان

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

داستان استخاره

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به اعداد

استخاره به عدد

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

استخاره

مفاتح الغیب