استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

انواع استخاره

شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ

استخاره را عموما به چند طریق انجام می دهند که هرکدام پشتوانه روایی معتبری دارند و در سنت مورد  استفاده قرار می گرفتند که هم می توانند برای خود و هم برای دیگری مورد استفاده قرار بگیرند.
 

 

  • شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۱، ۰۴:۳۶ ب.ظ