استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

قرآن های ویژه استخاره

پنجشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۵۹ ب.ظ

 بی اعتباری قرآن های ویژه استخاره

 

در گفتگو با مهر عنوان شد:

سازمان دارالقرآن الکریم که متولی صدور نشر برای قرآن است اجازه انتشار قرآنهای ویژه استخاره را نمی‌دهد ضمن اینکه طی استفاء از برخی مراجع عظام استخاره با کتاب و قرآنهای ویژه غیرمعتبر عنوان شده است.

احمد حاجی شریف معاون آموزش ، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریمسازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو باخبرنگار مهر در رابطه با کتابهای استخاره و قرآنهای ویژه استخاره گفت: سازمان دارالقرآن کریم هیچ مجوزی برای نشر این نوع کتابها صادر نمی کند.

 

عدم صدور مجوز برای قرآنهای ویژه استخاره

وی افزود: تا کنون با درخواستی برای چاپ و نشر قرآن برای استخاره یاکتابهایی درباره استخاره با قرآن نداشتیم اما چند سال پیش در نمایشگاهقرآن شخصاً با غرفه ای رو به رو شدم که از این دست کتابها برای عرضه ارائهکرده بود و طی نامه ای به وزارت ارشاد خواستار پیگیری این امر شدیم.

حاجی شریف در ادامه یادآور شد: در این غرفه هزاران جلد از این کتابهابرای فروش عرضه شده بود و از آنجا که مراجع هم نسبت به استفاده از اینکتابها نظر منفی دارند استفاده از آنها صحیح نیست.

 

نمونه هایی از توصیه های استخاره‌ای

وی همچنین گفت: ما چندین مورد از آنها را بررسی کردیم تا تناقضها مشخصشود. برای مثال سوره مبارکه نحل آیه 103 در یکی از این قرآنها آمده است که" قابل تأمل است، به خواسته ات نمی رسی، نهی" کتاب دیگری آمده است" خوباست از مشکلات و حرفهای نادانها نهراسید که با توکل به خدا به اهداف خودمی رسید و در رابطه با همین آیه در کتاب دیگری آمده است خوب است.

معاون آموزش، پژوهش و نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم سازمان دارالقرآن  تصریح کرد: به دنبال این ماجرا سازمان دارالقرآن از مراجع عظام تقلیداستفتاء کرد و آنها نیز بدون استثنا استفاده از این کتابها و قرآنهایاستخاره را غیر معتبر دانستند.

 

استفتاء از مراجع عظام

وی اضافه کرد: نظر آیت الله نوری همدانی بر این است که استخاره با این کتابها اعتباری ندارد. آیت الله مکارم نیز اظهار داشتند که این کارنامطلوب است و استخاره محسوب نمی شود و سزاوار است مؤمنین از آن بپرهیزند و استخاره با قرآن را نزد فرد عالمی ببرند. سایر استفتائات نیز این اقدامرا تأیید نکردند.

 

وزارت ارشاد از چاپ کتابها و قرآنهای ویژه استخاره جلوگیری کند

احمد حاجی شریف اظهار داشت: متأسفانه کتاب هایی در این زمینه منتشر شده است که با عنوانهای راهنمای استخاره با قرآن و کتاب دائرةالعمعارف استخاره به بازار فروش رسیده است، ما طی مکاتباتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار جلوگیری از چاپ این نوع کتاب ها شده ایم.

 

  • پنجشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۱، ۰۲:۵۹ ب.ظ

مفاتح الغیب

داستان استخاره

استخاره با قرآن

استخاره به قرآن

تفاءل به قرآن

استخاره با تسبیح

استخاره به اوراق

استخاره برای غیر

اوقات استخاره

استخاره به تسبیح

آیت الله گرامی

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

استخاره و عقل گریزی

استخاره و آزادی

تردید در استخاره

الزام استخاره

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

استخاره مدرسی

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

امام حسین

استخاره امام حسین

آیت الله جوادی آملی

استخاره با قزآن

استخاره برای دیگران

استخاره امام خمینی

مفاتیح الجنان

مشورت با مومنان

استخاره به اعداد

استخاره ذات الرقاع

درباره مفاتیح الجنان

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

مفتاح دو

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به عدد

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

استخاره