استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

مفتاح دوم در بیان نوع دوم استخاره است

يكشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۲، ۰۷:۰۶ ب.ظ

بیان نوع دوم استخاره است که بعد از عمل استخاره رجوع به قلب خود کند و آنچه در خاطرش رجحان به هم رسانیده به آن عمل نماید.
چنانچه شیخ طوسى (قدس اللّه روحه ) در کتاب اقتصاد گفته است : که کسى که اراده امرى کند سنت است که غسل کند و دو رکعت نماز به جا آورد، و بعد از آن به سجده رود و صد مرتبه بگوید استخیراللّه تعالى فى جمیع امورى کلّها خیرة فى عافیة پس آنچه در دلش افتد به آن عمل کند.
و کلینى و شیخ و سید و طبرسى (رحمة اللّه علیهم ) به سند کالصحیح روایت کرده اند که ابن اسباط اراده مصر داشت و در راه دریا و صحرا متردد بود، حضرت امام رضا (صلوات اللّه علیه ) فرمود: که برو به سجده در غیر وقت نماز واجب ، و دو رکعت نماز بکن ، و صد مرتبه طلب خیر خود از خدا بکن ، و آنچه در دلت مى افتد به آن عمل کن .

و به روایت على بن ابراهیم صد و یک مرتبه استخیراللّه بگوید و اگر استخیراللّه برحمته خیرة فى عافیة بگوید بهتر است .
و شیخ (رحمه اللّه ) در مجالس به سند معتبر از حضرت امام على نقى (علیه السلام ) روایت کرده است که حضرت صادق (صلوات اللّه علیه ) فرمود: که هرگاه یکى از شما را حاجتى عارض شود باید که مشورت با پروردگار خود بکند، گفتند: چگونه مشورت کند؟ فرمود: که بعد از نماز فریضه به سجده رود و صد مرتبه بگوید اللهمّ خرلى پس متوسل شود به ما و صلوات فرستد بر ما و ما را شفیع گرداند در درگاه خدا، پس آنچه حق تعالى به دلش مى اندازد به آن عمل کند. و این مطالب را اگر به فارسى بگوید نیز خوبست .
و اگر بگوید که : اللهمّ انّى اتوسل الیک بنبیّک نبىّ الرحمة محمد و اهل بیته الطاهرین ، و اتوجه بهم الیک ان تصلى على محمد و آل محمد، و ان تلهمنى ما هو خیر لى فى دینى و دنیاى و آخرتى خیرة فى عافیة ، برحمتک یا ارحم الراحمین ظاهرا خوب باشد.
و در فقه الرضا علیه السلام مذکور است که هرگاه امرى را اراده کنى دو رکعت نماز بکن و صد مرتبه استخیراللّه بگو پس بگو: لا اله الاّ اللّه العلىّ العظیم ، لا اله الا اللّه الحلیم الکریم ، ربّ بحق محمد و على خرلى فیما اردت للدنیا و الاخرة خیرة من عندک لک فیه رضا ولى فیه صلاح فى خیر و عافیة ، یا ذالمن و الطول پس آنچه رایش بر آن قرار گیرد به عمل آورد.
و سید (رضى اللّه عنه ) به سندهاى صحیح و معتبر روایت کرده است که مردى به حضرت امام محمد جواد (علیه السلام ) عریضه در باب فروختن ملکى نوشت ، در جواب نوشتند: که دو رکعت نماز به جا آور و بعد از آن صد مرتبه طلب خیر خود از خدا بکن ، و در اثناى استخاره با کسى سخن مگو تا صد مرتبه تمام شود، پس اگر در دلت بیفتد فروختن آن ملک بفروش .
و دیلمى در فردوس الاخبار روایت کرده است که حضرت رسول (صلى اللّه علیه و آله ) به انس گفت : که هر وقت که امرى را اراده کنى هفت مرتبه طلب خیر از پروردگار خود بکن ، پس آنچه در دل تو بیفتد بکن که خیر تو در آن است .
و ایضا در صحاح عامه از جابر بن عبداللّه انصارى روایت کرده اند که حضرت رسالت پناه (صلى اللّه علیه و آله ) استخاره را تعلیم ما مى کرد چنانچه سوره قرآن را تعلیم مى کرد و مى گفت : که هر یک از شما که امرى را قصد نماید دو رکعت نماز بکند در غیر وقت نماز واجب ، پس ‍ بگوید:
اللهمّ انّى استخیرک بعلمک ، و استقدرک بقدرتک ، و اسالک من فضلک العظیم ، فانّک تقدر و لا اقدر، و تعلم و لا اعلم ، و انت علام الغیوب . اللهمّ ان کنت تعلم انّ هذا الامر خیر لى فى دینى و معاشى و عاجل امرى و آجله ، فاقدره لى و یسره لى ثم بارک لى فیه . اللهمّ و ان کنت تعلم انّ هذا الامر شرّ لى فى دینى و معاشى و عاجل امرى و آجله ، فاصرفه عنّى و اصرفنى عنه ، واقدر لى الخیر حیث کان و رضنى به و حاجت خود را نام ببرد!
و شیخ مفید در مقنعه و على بن بابویه در رساله گفته اند: که هرگاه امرى را اراده کنى دو رکعت نماز بکن و صد و یک مرتبه استخیراللّه برحمته بگو و این دعا بخوان :
لا اله الّا الله العلى العظیم ، لا اله الّا اللّه الحلیم الکریم ، ربّ بحقّ محمّد و آل محمّد صلّ على محمّد و آله ، و خرلى فیما اردت للدّنیا و الآخرة خیرة منک ف عافیه پس هرچه بر آن عزم کنى به عمل آور.
و کلینى و شیخ و سید و غیر ایشان به سند معتبر روایت کرده اند که اسحاق بن عمّار، به خدمت حضرت صادق (علیه السلام ) عرض کرد که بسیار واقع مى شود که امرى را اراده مى کنم ، و بعضى مرا امر مى کنند به آن و بعضى نهى مى کنند، حضرت فرمود: که هرگاه چنین باشد دو رکعت نماز بکن و صد و یک مرتبه طلب خیر از خدا بکن ، پس نظر کن که کدم یک در دل تو راجح است ، پس آن را بکن که ان شا الله خیر تو در آن است ، و باید که طلب خیر را در عافیت بکنى ، یا آن که بگویى : استخیر اللّه برحمته خیرة فى عافیة زیرا که بسا باشد که خیر آدمى در بریدن دست او باشد، یا در مردن فرزند او، یا در رفتن مال او، یعنى : هرچند خیر در اینها باشد اما چون اکثر خلق صبر بر این بلاها نمى توانند کرد و حق تعالى قادر است بر آن که خیر را در امرى قرار دهد که مقرون به عافیت از این بلاها باشد، پس در دعا باید که شرط عافیت بکند.
و سید به سند صحیح از امام محمد باقر (علیه السلام ) روایت کرده است که هر بنده که صد مرتبه طلب خیر از حق تعالى بکند البته آنچه خیر اوست در دلش مى افتد مى گوید : اللّهم عالم الغیب و الشّهادة ان کان ما اردت خیرا لامر دنیاى و آخرتى و عاجل امرى و آجله ، فیّسره لى و افتح لى بابه و رضّنى فیه بقضائک .
ودر عیون اخبار الرضا از آن حضرت (علیه السلام ) روایت کرده است که حضرت صادق (صلوات اللّه علیه ) فرمود: در استخاره که بعد از نماز فریضه به سجده مى رود و صد مرتبه مى گوید: اللّهم خرلى پس متوسل مى شود به رسول خدا و ائمه هدى صلوات اللّه علیهم ، و صلوات برایشان مى فرستد و ایشان را شفیع خود مى گرداند، پس آنچه بعد از آن خدا او را الهام کند عمل به آن مى کند، زیرا که البته از جانب حق تعالى است .

 

  • يكشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۲، ۰۷:۰۶ ب.ظ

استخاره به قرآن

استخاره به تسبیح

استخاره به اوراق

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

استخاره و عقل گریزی

استخاره و آزادی

تردید در استخاره

الزام استخاره

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

آیت الله جوادی آملی

استخاره با قزآن

اوقات استخاره

تفاءل به قرآن

استخاره با تسبیح

استخاره ذات الرقاع

آیت الله گرامی

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

درباره مفاتیح الجنان

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

استخاره مدرسی

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

امام حسین

استخاره امام حسین

استخاره برای دیگران

استخاره برای غیر

استخاره امام خمینی

مفاتیح الجنان

مفتاح دو

استخاره با قرآن

مشورت با مومنان

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

داستان استخاره

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به اعداد

استخاره به عدد

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

مفاتح الغیب

استخاره

نماز استخاره