استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

نماز تاجر

سه شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۳:۵۴ ب.ظ

 

 

در روایت است که مردی تصمیم داشت به سفر تجارت برود. خدمت امام صادق(ع) رسید و درخواست استخاره‏ ای داد. استخاره‏ اش بد آمد، آن را نادیده گرفت و به سفر رفت؛ اتفاقا به اوخوش گذشت و سود فراوانی هم برد اما از آن استخاره در تعجب بود.پس از مسافرت خدمت امام (ع)رسید و عرض کرد:

یابن رسول الله! یادتان هست چندی قبل خدمتتان رسیدیم، برایم استخاره کردید و بدآمد، استخاره‏ ام برای سفر تجارت بود، به سفر رفتم، سود فراوانی بردم و به من خوش گذشت!

امام صادق(ع) تبسمی کرد و به او فرمود: در سفری که رفتی یادت هست در فلان منزل خسته بودی، نماز مغرب و عشایت را خواندی.شام خوردی و خوابیدی و زمانی بیدار شدی که آفتاب طلوع کرده ونماز صبح تو قضا شده بود؟

عرض کرد: آری، ای فرزند رسول خدا(ص).

حضرت فرمود: اگر خداوند،دنیا و آن‏چه را در دنیا است به توداده بود، جبران آن خسارت (قضاشدن نماز صبح) نمی‏شد.

  • سه شنبه, ۱ اسفند ۱۳۹۱، ۰۳:۵۴ ب.ظ

مفاتح الغیب

استخاره به قرآن

تفاءل به قرآن

استخاره با تسبیح

استخاره برای غیر

استخاره با قرآن

استخاره به تسبیح

استخاره به اوراق

استخاره با قزآن

استخاره برای دیگران

اوقات استخاره

استخاره امام خمینی

مفاتیح الجنان

استخاره به اعداد

آیت الله گرامی

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

استخاره و عقل گریزی

استخاره و آزادی

تردید در استخاره

درباره مفاتیح الجنان

الزام استخاره

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

استخاره مدرسی

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

امام حسین

استخاره امام حسین

آیت الله جوادی آملی

مشورت با مومنان

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به عدد

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

استخاره ذات الرقاع

مفتاح دو

استخاره

داستان استخاره