استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

استخاره

هر آنچه که درباره استخاره باید بدانید

چند شبهه اساسی

پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰ ب.ظ

چون استخاره جزو موارد مادی و به اصطلاح علمی نیست با واکنش کسانی که در این باره اطلاع لازم را ندارند مواجه می شود و معمولاً تمام کسانی که با سنّت استخاره مخالفت می‌کنند و یا اعتقاد چندانی به آن ندارند، چند شبهه اساسی مطرح می‌کنند که این مطلب به شما در پاسخ دادن به این شبهات کمک می کند.1. استخاره و عقل‌گریزی:

چگونه است که اسلام، با طرح‌ریزی سنّت استخاره، بندگان را با یک‌سری حرکات نمادین و صوری به استقبال تصمیمات مهمّ زندگی‌شان می‌فرستد و تنها با یک استخاره به قرآن یا تسبیح و مانند آن، راه عقل و اندیشه را بر آنها می‌بندد و استخاره‌کننده،‌ تنها به خوب و یا بد بودن نتیجه دلخوش می‌کند و به همان عمل می‌نماید؟!

جواب: تردیدی نیست که عنصر عقل در وجود انسان، مهم‌ترین نقطه‌ تمایز او با سایر مخلوقات الهی به شمار می‌رود و از ارزش فوق‌ العاده‌ای برخوردار است و در روایات زیادی به ارزش فوق العاده این عنصر تصریح شده است.
کسانی که این شبهه را مطرح نموده‌اند،‌ از یک اصل اساسی استخاره در اسلام غافل شده‌اند و آن اینکه انسان نمی‌تواند در هر جایی و در هر موقعیّتی استخاره کند. به عبارت دیگر، استخاره در تمام تصمیمات بشری جا ندارد؛ بلکه این سنّت حسنه مقیّد به زمانی است که شخص به اندازه کافی از فکر و اندیشه‌اش در خصوص آن کار استفاده کرده؛ ولی باز در انجام و یا ترک آن متحیّر و سرگردان مانده است.

2. استخاره و آزادی انتخاب
 

استخاره، آزادی در انتخاب را محدود کرده و در واقع کسی که به استخاره‌ روی می‌آورد، تنها با تمسّک به این عمل صوری و نمادین تصمیم خود را در خصوص اینکه آیا آن فعل مورد نظر را انجام دهد یا نه و یا اینکه از بین دو عمل کدام‌یک را برگزیند، محدود می‌کند، پس آن شخص با عقل و اختیار خودش تصمیم نگرفته،‌ و به همان خاطر آزادی انتخاب او محدود گشته است؟
این اشکال در صورتی مطرح است که استخاره‌کننده اصول شرعی استخاره را مراعات نکند و بدون اینکه عقل و فکر خود را به کار بیندازد، مستقیماً به سراغ استخاره رود و در واقع عقل خود را تعطیل کند و انتخاب خود را تنها بر استخاره استوار سازد؛ ولی این برداشت از استخاره درست نیست؛ بلکه بینشی مفرطانه و غلط به این سنّت است.

3. محدودیّت تلاش و گرایش به سستی و بی‌مسئولیّتی

اگر استخاره خوب آمد، دیگر نیازی به تلاش و کوشش لازم و سعی در پیش‌برد تصمیم خود نیست؛ بلکه در هر صورت، آن کار خوب بوده و به نتیجه خواهد رسید و این تلاش و کوشش انسان را محدود می‌سازد.
جواب این است که استخاره با تلاش و کوشش انسان هیچ‌گونه منافاتی ندارد؛ بلکه استخاره درست همانند دعا است. همچنان که دعا کردن با تلاش و کوشش هیچ‌گونه منافاتی ندارد، در استخاره نیز اگر کوشش و تلاش لازم به جا آورده نشود، هیچ نفعی به حال استخاره‌کننده نخواهد داشت؛ چرا که از شرایط لازم و حتمی استخاره این است که بعد از استخاره، مؤمن در مسیر تصمیم خود تلاشهای لازم را انجام دهد.

4. استخاره و معنای خوب و بد

در بسیاری از اوقات، کسانی که به این سنّت حسنه روی می‌آورند، به آنچه که از استخاره جواب شنیده بودند نرسیده و جواب را منطبق بر آنچه که پیش آمده نیافته‌اند. به عنوان مثال: استخاره خوب آمده؛ ولی به نتیجه مطلوب خود نرسیده‌اند و یا ضرر زیادی در آن مورد متحمّل شده‌اند.
پاسخ این است که: ملاک خوب و یا بد بودن، و پیمانه سنجش این عناوین در سنّت استخاره، تنها سود مادی و یا راحت به نتیجه رسیدن، و مانند آن نیست؛ بلکه معیار سنجش، خیر و صلاح جامع و سعادت نهایی بشر است، و این مسئله درست مانند مقوله دعا کردن است.

 

                                                                                                                                                                                                        حمید احمدی جلفایی

  • پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۳۰ ب.ظ

استخاره به قرآن

استخاره به تسبیح

استخاره به اوراق

تردید در استخاره

الزام استخاره

استخاره به مشورت با مومنین

انواع استخاره

آیت الله جوادی آملی

استخاره با قزآن

اوقات استخاره

تفاءل به قرآن

استخاره با تسبیح

استخاره ذات الرقاع

آیت الله گرامی

استخاره کامپیوتری

استخاره اینترنتی

استخاره برای ازدواج

استخاره و ازدواج

مکارم شیرازی

درباره مفاتیح الجنان

استخاره برای تجارت

احادیث استخاره

استخاره و روایات

استخاره مدرسی

داستان استخاره کشمیری

داستان استخاره اقای کشمیری

امام حسین

استخاره امام حسین

استخاره برای دیگران

استخاره برای غیر

استخاره امام خمینی

مفاتیح الجنان

مفتاح دو

استخاره با قرآن

مشورت با مومنان

استخاره مطلق

استخاره مطلقه

داستان استخاره

استخاره بوسیله اعداد

استخاره به اعداد

استخاره به عدد

استخاره امام زمان

استخاره تسبیح امام زمان

استخاره به تسبیح منصوب به امام زمان

استخاره با تسبیح منقول از امام زمان

مفاتح الغیب

استخاره و عقل گریزی

شبهات استخاره

استخاره و آزادی

استخاره